Wifi voorwaarden

Dit netwerk wordt geëxploiteerd Door Bettie Faber – Slot (hierna te noemen als de Kantine).
– het internet mag alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruikt worden
– er kunnen maximaal 10 gebruikers tegelijk inloggen op het draadloze netwerk
– het is verboden om online illegale handelingen uit te voeren
– het is verboden om misbruik in welke zin dan ook te plegen van de verbinding
– De Kantine biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
– Daar waar van toepassing gelden de huisregels van De Moraine. De Kantine is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot internet te blokkeren.
– Het gebruik van WiFi is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.
– De Kantine kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde.

– De Kantine houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren.
– De Kantine is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.
– De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.
– De Kantine neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op het server/internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.
– De gebruiker verklaart De Kantine nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. De Kantine verplicht zich zijn netwerk up to date te houden om technische of andere storingen zoveel mogelijk te beperken.
– De Kantine is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is De Kantine niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij De Kantine of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.
– De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, is aansprakelijk voor alle daaruit voor De Kantine voortvloeiende schade.
– De Kantine behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

Disclaimer
De Kantine heeft het recht het draadloos netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren, om onderhoud te verrichten en om het gelijktijdig gebruik te verdelen. De Kantine heeft ook het recht een gebruiker van het netwerk te verwijderen, indien hij zich niet naar behoren gedraagt of zich niet houdt aan de richtlijnen.
De Kantine neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, laptop configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van het netwerk.

De Kantine neemt geen verantwoordelijkheid voor enige veranderingen die gemaakt worden aan de instellingen van uw computer en kan geen garanties geven voor de werking van het netwerk in combinatie met uw computer.

Wanneer u inlogt op het netwerk van De Kantine gaat u automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden en kunt u geen rechten ontlenen aan het gebruik van dit netwerk.